Djelatnosti

 • oblikovanje vizualnog identiteta (logo dizajn)
 • vizualni branding proizvoda (prehrambeni, industrijski, usluge)
 • vizualni branding poslovnih prostora
 • oblikovanje ambalaže
 • izrada idejnih vizualnih kreativnih rješenja za marketinške kampanje, kongrese, evente,
 • grafički dizajn – oblikovanje svih vrsta tiskovnih materijala (brošura, kataloga, letaka, POS materijala, outdoor plakata, samostojećih konstrukcija za interijere i eksterijere…)
 • grafička priprema za sve vrste tiskova
 • foto produkcija (produkt i event), obrada fotografija (retuš i izrada fotomontaža)
 • priprema za ispis i tisak
 • tisak
 • izrada digitalnih sadržaja

Portfolio

PRSTEN d.o.o. Creative Visual Solutions
tel: +385 1 7788 974 mob: +385 95 8300 888 e-mail: prsten@icloud.com www.prsten.hr